NABÍDKA SLUŽEB

GEOMETRICKÉ PLÁNY PRO:

 • rozdělení pozemku
 • vyznačení budovy v katastru
 • vyznačení rozestavěné budovy v katastru ( pro potřeby úvěru)
 • vyznačení změny obvodu budovy
 • vymezení rozsahu věcného břemene na části pozemku

VYTYČENÍ HRANIC POZEMKU

MAPOVÉ PODKLADY PRO PROJEKTY:

 • liniových staveb (vodních toků, komunikací ve 3D)
 • inženýrských sítí (T-Mobile, Vodafone, RWE atd.)
 • staveb rodinných domů, mostů vše ve 3D

ZAMĚŘENÍ INTERIERU A FASÁD BUDOV

VYTYČOVACÍ PRÁCE:

 • vytyčení liniových staveb
 • vytyčení stavebních objektů
 • vytyčení inženýrských sítí z PD, nebo DSP
 • vytyčení staveb RD

ZAMĚŘENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PRO:

 • UPC Česká republika a.s.
 • Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
 • RWE Distribuční služby, s.r.o.
 • ČEZ Distribuce, a.s.
 • Vodafone a.s.
 • T-Mobile a.s.

VYTYČENÍ SÍTÍ Vodafone Česká republika a.s.

Jsme schopni vyhotovit účelové mapy pro jakékoliv projekty, zaměřit a vyhotovit dokumentaci pro všechny správce sítí na našem trhu.