• Geologické a kartografické práce

    GEODEX Tomáš Rossiwal – Krupka, Ústí nad Labem, Teplice

NABÍDKA SLUŽEB

GEOMETRICKÉ PLÁNY
VYTYČENÍ HRANIC POZEMKU
MAPOVÉ PODKLADY PRO PROJEKTY
ZAMĚŘENÍ INTERIERU A FASÁD BUDOV
VYTYČOVACÍ PRÁCE
ZAMĚŘENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ