Nabídka služeb

GEOMETRICKÉ PLÁNY PRO:
rozdělení pozemku
vyznačení budovy v katastru
vyznačení rozestavěné budovy v katastru ( pro potřeby úvěru)
vyznačení změny obvodu budovy
vymezení rozsahu věcného břemene na části pozemku

VYTYČENÍ HRANIC POZEMKU

MAPOVÉ PODKLADY PRO PROJEKTY:
liniových staveb (vodních toků, komunikací)
inženýrských sítí
staveb rodinných domů atd.

ZAMĚŘENÍ INTERIERU A FASÁD BUDOV

ZAMĚŘENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PRO:
UPC Česká republika a.s.
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
RWE Distribuční služby, s.r.o.
ČEZ Distribuce, a.s.

VYTYČOVACÍ PRÁCE:
vytyčení liniových staveb
vytyčení stavebních objektů
vytyčení inženýrských sítí z PD, nebo DSP
vytyčení staveb RD

VYTYČENÍ SÍTÍ UPC
Česká republika, a.s.
geodetické práce Teplice, geodet Teplice, geodézie Teplice,kartografické práce Teplice