Ceník

Vyhotovení geometrického plánu
Geometrický plán pro rozdělení pozemku číselná mapa: 4.000 – 4.500,-Kč/100m nové hranice
Geometrický plán pro vyznačení budovy číselná mapa: 4.000 – 4.500,-Kč/100m nové hranice
Geometrický plán pro rozdělení pozemku grafická mapa: 5.500 – 7.500,-Kč/100m nové hranice
Geometrický plán pro vyznačení budovy grafická mapa: 5.500 – 7.500,-Kč/100m nové hranice
Geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene první MJ: 3.500,-Kč/100m
Geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene další MJ: 1.800,-Kč/100m

Vytyčení hranice pozemku
Vytyčení hranice pozemku dle požadavků KÚ číselná mapa : 4.000 – 4.500,-Kč/100m vytyčené hranice
Vytyčení hranice pozemku dle požadavků KÚ grafická mapa: 5.500 – 7.500,-Kč/100m vytyčené hranice
Stabilizace vytyčeného bodu vlastnické hranice dřevěným kolíkem: 10,-Kč/ks
Stabilizace vytyčeného bodu vlastnické hranice pl. mezníkem: 160,-Kč/ks

Vytyčení sítí UPC Česká republika a.s.
Příprava vytyčení sítí UPC: 325,-Kč/hod
Vytyčení sítí UPC včetně času potřebného k dopravě na místo vytyčení: 650,-Kč/hod
Doprava: 5,-Kč/km
Signalizace vytyčené trasy značkovacím sprejem: 159,-Kč/ks
Stabilizace vytyčených bodů trasy dřev kolíkem: 10,-Kč/ks
Poskytnutí dokumentace sítí UPC Česká republika a.s.
Poskytnutí dokumentace sítí UPC: 500,-Kč/hod

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.