Úvod

Vítejte na stránkách GEODEX – Tomáš Rossiwal

Tomáš Rossiwal GEODEX je firma zabývající se zeměměřickou činností od roku 1999.
Pro dosažení požadované kvality byla zakoupena elektronická totální stanice řady GPT 9003M a GNSS HiPer + od firmy TOPCON.


Pro grafické výstupy byl pořízen plotter HEWLETT PACKARD 450C formátu A1.
Výpočetní práce provádíme v programu GEUS a grafika je zpracována programem MICROSTATION.
Pracovníci, kteří budou vypracovávat Vaše zakázky mají dlouholetou praxi v oboru..


Modelem naší firmy je snaha o snížení režijních nákladů následujícím způ-
sobem: spolupráce s externími spolupracovníky, využívání moderních technologií.
Maximální nasazení pro vyhotovení zakázky a schopnost podřídit se Vašim požadavkům.

Zaměření inženýrských sítí

Zaměření pro projektovou dokumentaci

Vyhotovení základní mapy závodu

Kompletní služby pro stavební firmy